Inflacja-Jak z nią walczyć?
Uncategorized

Zjawisko inflacji-Na czym polega?

Zjawisko inflacji ma wpływ na wiele procesów gospodarczych. Problem stanowi nie tylko wysoka inflacja, ale również zjawisko odwrotne, czyli deflacja. Czy można im zapobiegać lub nimi kierować?

Przyczyny wzrostu inflacji

Inflacja jest stosunkiem cen towarów i usług w stosunku do wartości pieniądza. Kiedy mamy do czynienia ze wzrostem inflacji ceny rosną, a wartość pieniądza traci. Proces ten jednak musi być długofalowy, podobnie jak przyczyny jego występowania, do których zalicza się polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny, nadmierne akcje kredytowe banku, szybszy wzrost płac w stosunku do wydajności pracy oraz przeinwestowanie gospodarki, czyli sytuacja, w której wpływy są mniejsze niż wydatki rządu. Zjawisko inflacji mierzone jest poprzez indeksy konsumpcyjne. Zmiany wysokości cen notowane są na poziomie wytwarzania towarów, a także podczas ich nabywania przez konsumentów.

Inflacja w ryzach

Pewne działania rządu oraz banku centralnego mają za zadanie sterować inflacją tak, by optymalnie wyrównywać jej poziom. Niebezpieczeństwo dla gospodarki stanowi nie tylko wzrost inflacji, ale również jej duży spadek, co nazywane jest deflacją. Jej objawami jest spadek cen, który początkowo stanowi pozytywne zjawisko, jednak z czasem swoje negatywne znaczenie pokazuje w różnych gałęziach gospodarki. Bank centralny zatem z wyczuciem manipuluje zjawiskami na rynku gospodarczym. Jednym z jego działań jest podwyższenie stopy procentowej, co sprawia, że więcej osób oszczędza, przez co pieniądze znajdują się w depozytach, a mniej inwestuje.

Skutki inflacji

Wzrost cen i osłabienie wartości pieniądza to tylko dwa z wielu negatywnych skutków, jakie niesie ze sobą wzrost inflacji. Do pozostałych należą zniekształcenie roli cen, co oznacza trudności w ocenie przyczyn wzrostu cen towarów i usług, a także materiałów i kosztów produkcji; dysproporcja w redystrybucji siły nabywczej, spadek dochodu pożyczkodawców oraz osłabienie aktywności gospodarczej.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *